Бео Диспром
  • Телефони: 011 3188 309
  • Адреса: Јурија Гагарина 229/257, Нови Београд
  • Web:http://www.beo-disprom.com
Од свог оснивања БЕО-ДИСПРОМ доо се бави трговином контролним сијалицама које се примењују у индустрији за сигнализацију на командно-разводним ормарима - развод у погону, погону машина, командовањем процеса код термоелектрана, у процесној индустрији уопште, багерима на површинским коповима и др.