АТМ Контрол
  • Телефони: 011 613 4346
  • Факс: 011 613 8844
  • Адреса: Булевар Михаила Пупина 129, Нови Београд
  • Web:http://www.atm.rs
АТМ КОНТРОЛ ДОО је специјализовано инжењеринг предузеће из области мерења, регулације и аутоматизације технолошких процеса и индустријских погона.