Tommy
Nakon detaljnog pregleda otvaramo karton Vašeg ljubimca u kome ćemo voditi evidenciju o svim vakcinacijama, tretmanima protiv ektoparazita i endoparazita, kao i oboljenjima, terapijama i eventualnim hirurškim tretmanima. Naša kartoteka broji veliki broj pasa i mačaka ne samo sa područja Novog Beograda i Zemuna, već iz ostalih delova grada.

Veterinarska ambulanta "Tommy" vrši niz dijagnostičkih i specijalističkih pregleda, usluge koje Vašem ljubimcu pruža naša ambulanta su:

Saveti vlasnicima
Preventiva i vakcinacija
Laboratorijske analize
Radiološka dijagnostika
EKG pregled
Ultrazvučna dijagnostika
Interna medicina
Hirurgija