Пошта 11075 Београд 97
  • Телефони: 011 269 9314
  • Факс: 011 267 0869
  • Адреса: Палмира Тољатија 5, Београд, Нови Београд
  • Web:http://www.posta.rs
Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија је најстарији саобраћајни инфраструктурни систем у Србији и неспорни лидер на тржишту преноса писаних и штампаних саопштења, роба и свих новчаних пошиљака и услуга посредничког типа.
ПТТ Србија тежи да постане национални лидер на тржишту поштанских, новчаних и информатичко-комуникационих сервиса високог квалитета, са најбољим финансијским резултатима.
Наша мисија је да Пошту Србије позиционирамо као националног и регионалног тржишног лидера, да свим грађанима Републике обезбедимо пружање универзалног поштанског сервиса, уз стални развој нових, профитабилних услуга. Желимо да Пошта буде профитабилно предузеће, али и одговорна кућа у којој ће се сви добро осећати. Такође желимо и да наши корисници буду задовољни љубазношћу оних који ће им пружити праву услугу.
Све изазове нове тржишне ере на националном и регионалном тржишту, Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија ће дочекати са осавремењеном инфраструктуром и основним средствима, као и са унапређеним пословним апликацијама.