Делегација Европске уније у Републици Србији

 
Делегација Европске уније у Републици Србији
  • Телефони: 011 308 3200
  • Факс: 011 308 3201
  • Адреса: Владимира Поповића 40в, Београд, Нови Београд
  • Web:http://www.europa.rs
Приоритет Делегеције и даље је да помаже напредак и реформе које су потребне да би се трасирао пут за успешно закључивање Споразума о стабилизацији и придружењу, а који ће онда дати нови подстрек процесу приступања. Европска комисија и њена Делегација у Београду свакодневно раде на томе да помогну и подрже овај развој и потребне реформе, као што је идентификовано у Европском партнерству, путем инструмената Европске заједнице за пружање помоћи. Након увођења интрумента за Помоћ пре приступања (IPA) 2007, Делегацији је стављено у надлежност управљање програмима за финансијску помоћ који продржавају реформе у Србији, а што је задатак који је од 2000. године спроводила Европска агенција за реконструкцију (EAR) путем CARDS фондова.