Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
  • Telefoni: 011 308 3200
  • Faks: 011 308 3201
  • Adresa: Vladimira Popovića 40v, Beograd, Novi Beograd
  • Web:http://www.europa.rs
Prioritet Delegecije i dalje je da pomaže napredak i reforme koje su potrebne da bi se trasirao put za uspešno zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju, a koji će onda dati novi podstrek procesu pristupanja. Evropska komisija i njena Delegacija u Beogradu svakodnevno rade na tome da pomognu i podrže ovaj razvoj i potrebne reforme, kao što je identifikovano u Evropskom partnerstvu, putem instrumenata Evropske zajednice za pružanje pomoći. Nakon uvođenja intrumenta za Pomoć pre pristupanja (IPA) 2007, Delegaciji je stavljeno u nadležnost upravljanje programima za finansijsku pomoć koji prodržavaju reforme u Srbiji, a što je zadatak koji je od 2000. godine sprovodila Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) putem CARDS fondova.