Важни телефони

 
Полиција 192
Ватрогасци 193
Хитна помоћ 194
Тачно време - 195
Предаја телеграма телефоном - 1961
Контакт центар за пријаву сметњи - 19771 
Служба за обавештавање и узбуњивање - 1985 
АМСС помоћ на путу - 1987 
Војна полиција - 19860 
Војна хитна помоћ - 1976 
Међународне информације - 19011 
Телефонски именик - 11811 
Буђење - 19811 
Разне информације - 19812