Комуналне службе

 
Policija 192
Vatrogasci 193
Hitna pomoć 194
* Комунална полиција (00–24) - 011/2453-158 
* ЈКП Београдски водовод и канализација (00–24) - 011/3606-606 
* ЈП Електродистрибуција Београд – инфо центар (07–20) - 011/3957-777 
* ЈП Електродистрибуција Београд – пријава кварова (00–24) - 011/3957-799 
* ЈКП Београдске електране – рекламације на грејање (07–19) - 011/2093-011 
* ЈКП Београдске електране – цурење на инсталацијама (00–24) - 011/2093-100
* ЈКП Београд пут – дежурна служба (00–24) - 011/2765-382 
* JП Градско стамбено – хитне интервенције (00–24) - 011/3950-300, 3950-301