Зоне са ограничењем

 
Паркинг места у центру града су подељена у три зоне: црвену, жуту и зелену, по приоритету.

Паркирање у црвеној зони је ограничено на један, у жутој на два, а у зеленој на три сата. 

Ценовник:

Зона 1 - 56 дин./сат
Зона 2 - 48 дин./сат
Зона 3 - 41 дин./сат