Zone sa ograničenjem

 
Parking mesta u centru grada su podeljena u tri zone: crvenu, žutu i zelenu, po prioritetu.

Parkiranje u crvenoj zoni je ograničeno na jedan, u žutoj na dva, a u zelenoj na tri sata. 

Cenovnik:

Zona 1 - 56 din./sat
Zona 2 - 48 din./sat
Zona 3 - 41 din./sat