Municipal desk

 
Građanima su na raspolaganju sledeće elektronske usluge:
- podnošenje Zahteva za subvenciju Infostana korisnicima boračko invalidske zaštite
- podnošenje zahteva za izdavanje Uverenja o fizičkim delovima objekta
- podnošenje zahteva za izdavanje obaveštenja da li je obrazovana Skupština / Savet zgrade i ko je u evidenciji Odeljenja za imovinsko pravne i stambene poslove-Stambeni poslovi evidentiran kao predsednik Skupštine / Saveta zgrade
- podnošenje zahteva za izdavanje Obaveštenja da se nalazite u evidenciji Odeljenja za imovinsko pravne i stambene poslove-Stambeni poslovi, kao predsednik Skupštine / Saveta zgrade
- podnošenje zahteva za izdavanje Izveštaja iz službene evidencije državne svojine. Izveštaj se dostavlja građanima Poštom.