Univerzitet “Union” - Pravni fakultet

 
 Univerzitet “Union” - Pravni fakultet

Univerzitet “Union” – Pravni fakultet


Fakultet je osnovan 2001. godine, pod nazivom Fakultet za poslovno pravo, a počeo sa radom 2002. godine. Registrovan je rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije broj 612-00-298/2001-04 od 1. novembra 2001.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, izdala je 4.12.2008. godine UVERENJE O AKREDITACIJI br. 612-00-668/2008-04, a 18.5.2009. godine Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, dobio je od Ministarstva prosvete Republike Srbije DOZVOLU ZA RAD pod brojem: 612-00-431/2009-12.

Fakultet ostvaruje koncepciju pravnih studija koju je 1998. godine uobličilo nekoliko profesora odstranjenih tada u političkoj čistki sa državnog pravnog fakulteta u Beogradu. Početni naziv „Fakultet za poslovno pravo“ potiče od jedne od osobina: posebne pažnje posvećene studijama poslovnog prava, sa više disciplina tog usmerenja i sa većim fondom časova tih disciplina nego što je uobičajeno na pravnim fakultetima.

Nakon četiri godine, Fakultet je 2005. godine promenio naziv u Pravni fakultet i pristupio Univerzitetu Union u Beogradu.