Lastavica
  • Telefoni: 011/2146-126 vrtić; 011/2132-980 jasle
  • Adresa: Milutina Milankovića 186, Blok 37, Novi Beograd

Lastavica