OŠ “Đuro Strugar”

 
OŠ  “Đuro Strugar”

OŠ  “Đuro Strugar” 


Osnovna škola „Đuro Strugar“ nalazi se u 37. bloku u Novom Beogradu. U središtu mirnog i urednog stambenog bloka, i sama predstavlja oazu bezbednog, mirnog i urednog školskog života.

OŠ „Đuro Strugar“ prostire se na prostoru od 4500 m2.

Nastava u našoj školi izvodi se u 22 učionice, od čega je 8 klasičnih učionica i 14 kabineta (za fiziku, hemiju, biologiju, likovnu i muzičku kulturu, geografiju, istoriju, matematiku, tehničko i informatičko obrazovanje i digitalna učionica).

Škola ima salu za fizičko obrazovanje (nedavno je u potpunosti renovirana), školsku biblioteku sa čitaonicom, a posebno smo ponosni na veliko školsko dvorište, ograđeno i opremljeno video nadzorom. Deo dvorišta je i travnati teren, jedan od retkih u beogradskim osnovnim školama.

Sve navedeno je samo uslov za ono što je naš glavni cilj: izvođenje kvalitetne, moderne nastave, u sredini u kojoj će naša deca biti uspešni đaci, ali pre svega – srećna i zadovoljna deca.