OŠ “Dragan Lukić”

 
OŠ “Dragan Lukić”

OŠ “Dragan Lukić”


Osnovna škola „Dragan Lukić“ je sagrađena 2011. godine u akciji grada Beograda o stvaranju škole za 100 dana. Predviđeni kapacitet škole je 32 odeljenja, odnosno oko 850 učenika. Jedna je od retkih škola u regionu koja je u potpunosti prilagođena osobama sa invaliditetom.

Nastava u našoj školi je počela 1. septembra 2011. godine i trenutno je pohađa druga generacija učenika.