Deseta gimnazija “Mihailo Pupin”

 
 Deseta gimnazija “Mihailo Pupin”

Deseta gimnazija “Mihailo Pupin”

X gimnazija je osnovana ukazom kralja Aleksandra I Karađorđevića 6.4.1933. godine kao „Muška gimnazija kralja Aleksandra I “ u Beogradu. Škola je bila zatvorenog tipa sa internatom. 

•,,Zadatak je doma da svoje pitomce, redovne učenike Muške gimnazije Kralja Aleksandra I u Beogradu, vaspitava i pruži im dobro opšte obrazovanje primenjujući najbolje nastavne metode i razvijajući u njima zdravo i snažno jugoslovensko nacionalno osećanje” (citat iz Pravilnika 1933. godine). 
 
•Deseta gimnazija počinje sa radom 1. oktobra 1933. godine kao samostalna obrazovno-vaspitna ustanova pod nadzorom Ministarstva prosvete. Prvi direktor škole bio je Mirko Balubdžić. Na početku školske godine bilo je 119 učenika. Prva generacija učenika je završila osmi razred i veliku maturu 1938. godine.
•Školske 1933/1934. godine predavanja su držali, između ostalih, sledeći profesori:
- Bela Miler (crtanje, pisanje, nemačku konverzaciju)
- Miroslav Jerkov (srpskohrvatski i nemački jezik)
- Vladimir Vajfert (nemački i francuski jezik)
- Platon Dimić (matematiku)
kao i još 28 nastavnika. 
 
•Dom u kome je bilo smešteno 312 učenika i gimnazija su raspušteni 1. aprila 1941. godine. Sama zgrada gimnazije i internata bila je smeštena na Dedinju u ul. Petra Čajkovskog br.2. Na ovoj lokaciji škola je radila sve do školske 1941/1942. godine. U sastavu gimnazije bila je i biblioteka sa 150 naslova. 
 
•Na početku rata u školskoj zgradi bio je smešten nemački okupacioni štab za jugoistok. Generacija učenika 1941/1942. nastavila je školovanje u prostorijama OŠ „Vojvode Mišića” u Beogradu, u Prokupačkoj ulici br. 41. 
•Školske 1942/43. godine škola je iseljena iz zgrade pomenute osnovne škole i preseljena u restoran „Ruski car” na Dedinju. Školsku godinu učenici su završili polaganjem godišnjih ispita u Žarkovu kod Beograda.
 
•Školske 1944/45. gimnazija počinje sa radom u OŠ „Vožd Karađorđe” na Avalskom putu i menja naziv u XI mešovita gimnazija. 
 
•Školske 1945/46. godine škola se ponovo seli, ovoga puta u zgradu osnovne škole na Senjaku, a 9. oktobra 1945. godine odlukom Ministarstva prosvete dobija i nov naziv – „Mešovita gimnazija u Beogradu”. U ovoj zgradi nastava se odvija sve do školske 1953/54. godine kada se vraća u svoju predratnu zgradu, potpuno osposobljenu za rad gimnazije. Avgusta meseca 1961. godine škola dobija naziv „Deseta beogradska gimnazija”. 
 
•Prodajom zgrade gimnazije SSNO-u 1971. godine, škola je preseljena u današnji objekat koji se nalazi u ulici Antifašističke borbe 1a na Novom Beogradu. 
 
•Kada je donet Zakon o usmerenom obrazovnju 1976/77. godine gimnazija gubi svoj karakter. Izvršena je preregistracija i 1982. godine dobija novi naziv Obrazovno-vaspitna radna organizacija prirodno-tehničke struke Mihajlo Pupin na Novom Beogradu. U ovom statusu ostaje do 1986. godine, kada postaje škola prirodno-matematičke struke (zanimanje – saradnik u prirodnim naukama). Od školske 1991/92. godine škola dobija svoj današnji naziv 
 
X gimnazija „Mihajlo Pupin”
u Beogradu opšteg smera