Deveta gimnazija “Mihajlo Petrović Alas”

 
Deveta gimnazija “Mihajlo Petrović Alas”

Deveta gimnazija “Mihajlo Petrović Alas”

Deveta danas:

Danas je ovo savremena škola koju pohađa približno 1000 učenika raspoređenih u 32 odeljenja- po osam odeljenja svakog razreda. U školi postoje po tri odeljenja društveno-jezičkog i po pet odeljenja prirodno-matemaričkog smera. Devetu gimnaziju upisuju najbolji i najuspešniji učenici Republike Srbije i grada Beograda. Škola ima 89 zaposlenih od kojih dva stručna saradnika (psiholog i bibliotekar), 4 administrativna službenika i 10 pomoćno-tehničkih radnika. Nastavu izvodi 72 profesora u dve smene, te je stoga nedovoljno i vremena i prostora da se zadovolje sva interesovanja učenika. I pored toga u školi poslednjih godina uspešno rade: đački parlament, đačko preduzeće „Alasi“, klub ljubitelja knjige, debatni klub, školski bioskop, muzička, recitatorska, literarna, lingvistička i dramska sekcija, kao i razne sportske sekcije. Učenici Devete gimnazije osvajali su i osvajaju najviša priznanja i nagrade na gradskim i republičkim takmičenjima, olimpijadama znanja, konkursima i smotrama. Stoga oni lako obezbeđuju prohodnost na željeni fakultet. Isto tako, kontinuirano i uspešno, naši učenici se bave i humanitarnim radom- sarađuju sa Crvenim krstom Srbije i Domom za decu ometenu u razvoju u Sremčici. Škola je ostvarila i uspešnu međunarodnu saradnju sa školama u Makedoniji i Sloveniji, kao i višegodišnju kulturno-prosvetnu saradnju sa Ruskim domom i Ruskom školom u Beogradu. Školom rukovodi direktor Dejan Josipović, profesor geografije, a u ovom odgovornom poslu pomaže mu pomoćnik direktora- Tatjana Šuković, profesor ruskog jezika.
 

Deveta nekad:

Deveta gimnazija „Mihailo Petrović Alas“ (Novi Beograd, Goce Delčeva 41) osnovana je 30. juna 1961. godine na osnovu Odluke broj 01-8185/1-61 Narodnog odbora Opštine Novi Beograd, i od 1. septembra te godine počela sa radom. Odluku su potpisali predsednik Opštine Ljubinko Pantelić i Velimir Milošević, njen prvi direktor. Škola je smeštena u blizini Studentskog grada, u zgradi podignutoj za potrebe Osnovne škole „Žikica Jovanović - Španac“. Zgrada gimnazije, veličine 4000 m2 izgrađenaje 1951. godine u dvorištu veličine 11150 m2. U to vreme ona je bila prva škola i zadugo jedina gimnazija u Novom Beogradu. U Odluci o osnivanju gimnazije uneseni su i njeni osnovni zadaci: „Proširiti i produbiti znanje prirodnih i društvenih nauka i opšte-tehničkog obrazovanja: negovati i podsticati lične sposobnosti i sklonosti učenika i pomagati im u izboru daljeg školovanja i poziva: doprinositi daljem intelektualnom, fizičkom, društvenom, moralnom i estetskom vaspitanju i usavršavanju učenika radi njihovog osposobljavanja za aktivan društveni rad, kao i za zdrav i kulturan život“. Te, 1961/62. školske godine gimnazija je primila u radni odnos 4 a naredne godine još 17 nastavnika. U prvi razred je upisala 186 učenika i razvrstala ih u 6 odeljenja, već sledeće školske godine upisala je u prvi i drugi razred 456 učenika. Iste školske godine gimnazija je otvorila i treći razred, jedno odeljenje društveno-jezičkog i dva odeljenja prirodno-matematičkog smera, upisavši 81 učenika. Škola je vremenom menjala nazive. 1963. upisana je u registar kao Gimnazija Novi Beograd a 1965. kao Deveta beogradska gimnazija Novi Beograd. Gimnazija nije mogla da izbegne ni usmereno obrazovanje, ni integraciju. Između 1979. do 1984. godine bila je integrisana sa Obrazovnim centrom „Prvi maj". Tada je imala i polaznike Večernje škole. Posle neuspele integracije, registrovana je 1984. kod Okružnog privrednog suda u Beogradu kao Radna organizacija matematičko-tehnička srednja škola „Mihailo Petrović Alas", a tri godine kasnije kod istog suda menja naziv u Matematička škola „Mihailo Petrović Alas“. Sadašnji naziv - Deveta gimnazija „Mihailo Petrović Alas“ - nosi od decembra 1990. godine. Posle gotovo dve decenije od osnivanja ova uzorna škola dobila je ime velikog naučnika Mihaila Petrovića - Mike alasa, imanentno njenom profilu i ugledu među gimnazijama. Nije lako iz mnoštva nastavnika izdvojiti ličnost koja ima posebne zasluge za nivo nastave, razvoj gimnazije, njen ugled i visoko mesto među srpskim gimnazijama. Svi direktori (Velimir Milošević, Ljubomir Milošević, Vojislav Dedejić, Vukoman Smolović, Slobodanka Perović, Jovan Simić) i svaki profesor dao je svoj doprinos i utkao deo svoje ličnosti u život škole i negovanje njenog imidža koji je zadržala i danas. Pa ipak, kroz istoriju škole, tri ličnosti se same nameću: osnivač škole, profesor Velimir Milošević, koji je bio njen prvi direktor i strpljivo podizao nivo nastave i gradio ugled škole, dr Zoran Đinđić 70-tih godina učenik škole i prvi demokratski premijer i dr Milan Kovačević, profesor filozofije koji je izvršio presudan uticaj na usmerenja svog učenika Zorana Đinđića. Mnogi učenici Devete dostigli su izuzetne rezultate i položaje u oblasti nauke, umetnosti, kulture, politike i sporta.