Škola za nove tehnologije “Politehnika”

 
Škola za nove tehnologije “Politehnika”

Škola za nove tehnologije “Politehnika”


http://www.politehnika-nt.edu.rs/images/content/pic10.jpg Škola je nastala 1971. godine, kao organizaciona jedinica Radničkog univerziteta "Novi Beograd", a zatim, sve do 31.03.2006. godine, bila je deo Politehničke akademije. Tog dana započela je svoj put kao samostalna škola, sa željom da odmah istakne svoju koncepciju i opredeljenje ka novim tehnologijama i evropskim tendencijama u obrazovanju.

Sa novim imenom "POLITEHNIKA"- škola za nove tehnologije započeli smo školsku 2006/2007 godinu svesni odgovornosti koju novo ime škole predstavlja pred nas. To nije bio puki marketinški potez, već promišljeni korak, praćen uverenjem da nam protekle godine i rezultati koje je škola do sada postigla daju za pravo da novim imenom jasno damo do znanja ko smo i šta želimo da budemo.

Uvođenje novih tehnologija u naš obrazovni sistem počeli smo osamdesetih godina prošlog veka, kada smo bili prva obrazovna ustanova na području "velike" Jugoslavije, koja je počela sa CNC tehnologijom na alatnim mašinama. Prve kompjuterski upravljane edukativne mašine nabavljene su 1986. godine i tada počinje nova era u području rada mašinstvo i obrada metala. Znanja i iskustva naših nastavnika, koji su bili pioniri u ovoj oblasti, ugrađena su u tadašnji obrazovni profil tehnolog - programer. Ovaj profil je brzo zaživeo iu tadašnjem obrazovnom sistemu.

IZ PETOGODIŠNjEG RAZVOJNOG PROGRAMA ŠKOLE

• Otvorenost za saradnju sa lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima

Iako je sa većim lokalnim zajednicama (kao što je novobeogradska) teže ostvariti veze, nego u malim sredinama, Škola na tom polju ima uspešnu saradnju sa fabrikom IMT (osnovna mašinska praksa se obavlja u fabričkim halama, uz saradnju naših nastavnika i njihovih zaposlenih stručnih lica).

» Saradnja na stručnom polju sa firmama koje su sa našom školom našle zajednički interes (Hewlett-Packard i Scneider electric)

» Sportsko-poslovni centar “Novi Beograd” (nastava fizičkog vaspitanja se odvija u prostorijama i na terenima sportskog centra)

» Studenski kulturni centar (različiti kulturnoumetnički sadržaji u kojima učestvuju naši učenici odvijaju se delom i u objektima ovog centra na Novom Beogradu)

» Opština Novi Beograd sa kojom sarađujemo na više nivoa ( Opštinsko veće, Stručne službe za društvene delatnosti, Kancelarija mladih)

» osnovne škole na teritoriji opštine Novi Beograd (Saradnja je usmerena na detaljno i tačno informisanje maturanata osnovnih škola na mogućnosti koje im u srednjoškolskom obrazovanju pruža naša škola).