Srednja turistička škola

 
Srednja turistička škola

Srednja turistička školasrednja-turisticka-skola Razvoj Škole imao je za cilj usaglašavanje obrazovne politike sa potrebama privrede i interesovanjem mladih za obrazovni profil turistički tehničar. Interesovanje za upis u Turističku školu je u neprekidnom porastu. To je bio razlog da Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva prosvete i sporta, donese odluku o preseljenju Turističke škole iz prostora Politehničke akademije u ulicu Otona Župančiča br.4. Preseljenjem u nove prostorije 1.9.2002.god. stvoreni su adekvatni uslovi za razvoj, što je na pravi način iskorišćeno.
Politika razvoja Škole koordinirana je sa Ministarstvom prosvete i sporta, koje je odobrilo upis većeg broja učenika i otvaranje obrazovnih profila ugostiteljski i kulinarski tehničar.<.div>

U školskoj 2005/2006.god. rešen je pravni status Škole. Trgovinski sud u Beogradu br. XI.Fi 53/0609 od 28.02.2006. godine ukinuo je Politehničku akademiju i 01.03.2006. godine osnovao Srednju turističku školu br. XI.Fi 55/06. Posle dužeg iščekivanja rešen je pravni status Škole, imenovan privremeni Školski odbor, usvojeni pravni akti u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Time su stvoreni i pravno definisani uslovi za kvalitetniji i efikasniji rad i razvoj Škole.
Učenici naše Škole uspešno nastavljaju svoje obrazovanje na višim školama i fakultetima Beogradskog univerziteta, a jedan broj se zapošljava u preduzećima turističke privrede